diumenge, 14 de febrer de 2010

Un tast de bibliografia/ A bibliography's taste.El nostre col·lega, Lluís Cifuentes, ànima i webmaster del portal Sciencia.cat recull i publica des de fa temps una extensa bibliografia en accés obert sobre la ciència en la cultura catalana a l'Edat Mitjana i el Renaixement i el seu context. Seguint el seu amable suggeriment, i a la nova secció 'Un tast de bibliografia', n'he extret un llistat dels treballs relacionats amb els hospitals medievals, tot afegint-ne alguns altres dels quals he tingut notícia darrerament. Us els aniré donant a conèixer, remetent-vos als enllaços que en Lluís ha recollit, si els articles es troben en accés obert. A la barra lateral del bloc trobareu gradualment noves seccions sobre 'Hospitals per població', 'Hospitals per advocació', 'Hospitals per província', 'Fundadors i benefactors' i 'historiadors hospitalaris'. A disfrutar-ho!

Our colleague, Lluís Cifuentes, soul and webmaster of the site Sciencia.cat, publishes an open access bibliography on science in the Catalan culture and its context during the Middle Ages and the Early Modern period. Following his kind advice related to the new section 'A bibliography's taste',  I have selected a list of work devoted to medieval hospitals and added some other references of my own. I will let them you know directing to the links Lluís has colected as long as the articles are open access. As you will see many of them are open access. In the right sidebar of the blog you will gradually  find new sections on 'Hospitals by town', 'Hospitals by dedication', 'Hospitals by province' and 'Founders and benefactors'. Enjoy them!

Adell i Gisbert, Joan-Albert, “L'hospital de pobres de Santa Magdalena de Montblanc i l'arquitectura hospitalària medieval a Catalunya”, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 4 (1983), 239-263, il.

Aguiló i Aguiló, Estanislau de K., “Documents curiosos del sigle XIV / IX. Testament de Sayt Milí, juheu, fundador d’un hospital en el Call de Mallorca -- 16 agost de 1377”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 9 (1901-1902), 203-204.

Aguiló i Aguiló, Estanislau de K., “Fundació y documents relatius al Hospital de Santa Catalina dels Pobres”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 10 (1903-1904), 365-388.

Bartrina i Corominas, Enric, “Els quatre hospitals de Solsona”, Gimbernat, 49 (2008), 33-48.

Bernils i Mach, Josep M., “Historia del Hospital de Figueras (años 1313 a 1967)”, Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 6 (1966), 255-306.

Bordoy Bordoy, María José - Cruz Pérez, Esther, “Notes per a l'estudi de l'Hospital General de Mallorca (segles XIV-XVI)”, Gimbernat, 37 (2002), 113-130.

Brodman, James William, Charity and Welfare: Hospitals and the Poor in Medieval Catalonia, Filadèlfia, University of Pennsylvania Press, 1998, xxv + 229 pp.

Castejón, Nativitat, Aproximació a l'estudi de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, Barcelona - Lleida, Fundació Noguera - Pagès, 2007, 434 pp.

Cateura Benàsser, Pablo, “Hospitales foráneos de Mallorca (siglos XIII-XV)”, Mayurqa, 19, 1 (1979), 113-124.

Conejo da Pena, Antoni, “L'antic hospital de Santa Magdalena de Montblanc”, Locus Amoenus, 6 (2002-2003), 129-143.

Continuarà!/ To be continued!