diumenge, 25 d’octubre de 2009

Missatge de benvinguda-Wellcome message

 
Hospital d'Olesa de les Bones Valls. Foto: M. Toldrà


Amigues i amics,
Des de fa vora sis anys el meu interès per la història dels hospitals baixmedievals i de la primera època moderna ha anat in crescendo. En aquest marc, m'he dedicat bàsicament a l'estudi de dues àrees i períodes: el Madrid dels Àustries, i la Barcelona dels segles XIII-XVII. He de dir, però, que de manera generalitzada, llevat d'excepcions molt notables, que el bloc s'ocuparà de publicitar i honorar, no m'ha semblat ni que les autodenominades institucions d'alta cultura de casa nostra ni d'altres cases no tan nostres, hagin atorgat als nostres o bé als seus antics hospitals l'espai privilegiat (i no sols testimonial) que es mereixen en el marc d'això que en diuen els seus 'plans estratègics', sense parlar del menysteniment a què han estat sotmeses aquestes institucions en relació amb tot allò que representen per a la història i la cultura. Animada, tanmateix, per iniciatives reeixides que des d'aquí i des de més enllà de les nostres fronteres i amb mitjans sovint humils estan posant en valor hospitals –que esvaïts o no dels nostres paisatges, haurien d'importar als historiadors dels nostres dies– des de camps com la Història, l'Art, l'Arqueologia, la Toponímia, l'Arxivística, etc., començo un bloc que sense  aspiracions grandiloqüents, però amb una clara vocació interdisciplinària i alliberadora, pretén tractar i donar a conèixer temes relacionats amb els antics hospitals de la Corona d'Aragó com ara notícies històriques, informació sobre els seus fons documentals, sobre els seus arxius, sobre els seus historiadors, sobre trobades nacionals i internacionals dedicades als hospitals o bé a temes relacionats i fins i tot sobre projectes de reconstrucció virtual d'espais d'aquest tipus, entre d'altres coses. Espero, doncs, contagiar-vos els meus ànims fins al punt que desitgeu acompanyar-me en aquesta fascinant aventura hospitalària i, també, que aquest bloc que òbviament serà també la vostra domus, es converteixi en un espai on us vingui de gust 'trastejar-hi' en la mesura dels vostres interessos i curiositat.

Gràcies i fins aviat!

Dear Friends,
For the last six years my interest on Late Medieval and Early Modern history of hospitals has been in crescendo. In this context, I have basically concentrated on the study of two periods and geographical areas: the Hapsburg Madrid, and Barcelona, (13th-17th centuries). I must say, however, that, in general, except for notable exceptions the blog will gave publicity to and honour, I think that no institutions of the so-called ‘high culture’ sort either from our nearer and not so nearer lands, have given to our hospitals and theirs the privileged place (and not just anecdotal) that they deserve in the context of what they call their 'strategic reserarch lines'. Otherwise, there is no need to mention the obscurity which, unfortunately, these institutions have undergone in relation to History and Culture. Encouraged, however, by successful initiatives that from here and from beyond our borders, and often with humble means, are putting in value hospitals, that, thought vanished from our landscape, must be important the 21st century historians - from fields such as History, Art, Archeology, Toponymy, Archivistics, etc., I do start a blog which does not aim grand aspirations, but a clear interdisciplinary and liberating purpose, by seeking to raise awareness on topics related to the old hospitals of the Crown of Aragon such as news on historical sources, information on their historians, on national and international meetings devoted to issues related to hospitals or even on virtual reconstruction projects of their spaces, among other things. I hope you also get encouraged about this to the point of desiring to come with me along this fascinating hospital adventure and also that this blog -by becaming also your domus-, is a place you might choose to ‘walk around’ as much as your interest and curiosity get catched.

Thanks and I will be back soon!

4 comentaris:

Quim Graupera ha dit...

Teresa. Felicitats per la iniciativa d'obrir aquest nou bloc. Ha estat una bona idea. Espero que et funcioni molt bé i sigui una experiència molt positiva per tú i pels que compartim la informació que ens ofereixis.
Felicitats !!!

Reis Fontanals ha dit...

Hola Teresa, l'enhorabona per aquest bloc tan ben dissenyat i tan interessant de continguts. Estaré atenta a les notícies que hi apareguin i penso col·laborar en tot allò que estigui en les meves mans de fer. Fins aviat!

Jon Arrizabalaga ha dit...

Hola, Teresa. Felicidades por este espléndido blog al que deseo una larga y fructífera vida.

May ha dit...

Moltes felicitats Teresa.Un bloc molt interessant i del que segur en treurem molt de profit.