divendres, 3 de setembre de 2010

Un tast de Bibliografia/ A Bibliography's taste (II)


Isenheim Altarpiece (Colmar, France)
Dear Friends,
Let's continue (thanks to collegues from Sciencia.cat, among others) with a selection of Bibliography on hospitals, the complete texts of which you can find on-line. Enjoy it!

Amics, 
Continuem (entre d'altres, gràcies als amics de Sciencia.cat) amb la selecció de Bibliografia hospitalària que podreu trobar a la xarxa. A disfrutar-ho.


Echevarría Arsuaga, Ana, “Esclavos musulmanes en los hospitales de cautivos de la Orden Militar de Santiago (siglos XII y XIII)”, Al-Qantara: Revista de Estudios Árabes, 28, 2 (2007), 465-488.


García i Díez, Ferran, “La pobresa a Igualada i les deixes testamentàries a l'Hospital Sant Bartomeu (segles XIV-XV)”, Miscellanea Aqualatensia, 8 (1997), 101-142.


Gironella i Delgà, Anna, “La cultura de la caritat: inventari dels béns de l'Hospital de la Seu (Girona, 31 de gener 1342)”, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 42 (2001), 163-177.